Pojemniki na materiały niebezpieczne

Wyświetlanie jednego wyniku

  • Pojemnik na materiały niebezpieczne z aluminium A 1589 ADR

    Pakowanie, przechowywanie i transport materiałów niebezpiecznych podlega surowym wymogom bezpieczeństwa zgodnie z europejskimi i światowymi wymogi bezpieczeństwa. Oferowane przez nas pojemniki na materiały niebezpieczne zostały zarejestrowane do Federalnego Instytutu Badań i Kontroli Materiałów (BAM) w Berlinie jako właściwe pojemniki zewnętrzne dla substancji stałych w kategoriach ADR II: średnie zagrożenie, kod Y, dzięki czemu są odpowiednie zarówno do przechowywania, jak i transportu tego typu materiałów. Pojemniki spełniają również wymagane wytyczne ADR, RID (kod IMDG, IATA-DGR)

    Wybierz opcje